Druhá letošní ukázka plavení dříví na Schwarzenberském plavebním kanálu

Plavební sezóna na Schwarzenberském plavebním kanálu pokračuje o první červnové sobotě na Jeleních Vrších. Plavební ředitel Hynek Hladík vydal 1. června 2011 svůj druhý letošní plavební rozkaz:
Plavební rozkaz č.2/2011 k provedení ukázkové plavby dříví
Nařizuji tímto provést ukázkovou plavbu dříví v sobotu dne 4. června 2011 na Jeleních Vrších..
Plavbu nařizuji provést od lesovny na Jeleních Vrších zhruba 50 sáhů za hranicí prvního a druhého úseku po potok Hučice cca 20 sáhů před sáhovým kamenem 34. Splaveno bude zhruba 1/2 sáhu dlouhého a 1/2 sáhu palivového dřeva.
Nařizuji dále, aby se k plavbě dostavil v dostatečném počtu plavební personál s potřebným nářadím.
Nástup personálu bude o druhé hodině po poledni.
Plavebnímu personálu i případným divákům nařizuji, aby se chovali dle mých rozkazů a dbali všech bezpečnostních opatření, aby nedošlo ke ztrátám na životech či úrazům.
Obecní úřady, hostince a hotely v oblasti Schwarzenberského plavebního kanálu žádám o vyvěšení tohoto mého plavebního rozkazu na veřejném místě.
Hynek Hladík, plavební ředitel
Podle plavebního rozkazu se ve dvě hodiny po poledni sejdou na břehu Schwarzenberského plavebního kanálu pod lesovnou na Jeleních Vrších nejen vrchní plavci z Územního pracoviště Stožec Správy Národního parku a Chráněné krajinné oblasti Šumava, ale i další, někteří dosud ani netuší, že je na Jeleních Vrších čeká práce. U plavebního kanálu mohou pracovat nejen muži, ale i ženy, tak tomu bylo i v době, kdy se plavilo palivové dříví z lesů schwarzenberského panství Český Krumlov na severních úbočích Šumavy do císařského hlavního města Vídně. U kanálu ale mohou pracovat i děti, stačí, když mají dost sil ke vhazování polen. Je dost možné, že plavební ředitel nebude mít pro všechny plavce plavební háky, pro některé z těch bez nářadí se práce jistě najde třeba při vhazování dříví.

Hynek Hladík nejprve přečte plavební rozkaz, pak již přijde čas na vhazování dříví. Pak již se budou moci vydat klády i polena na svoji zhruba půl druhého kilometru dlouhou pouť po hladině plavebního kanálu až k potoku Hučice.

Ukázky plavení dříví na Schwarzenberském plavebním kanálu jsou součástí hranice překračujícího projektu Šumavský folklorní festival Setkání s tradicí na Schwarzenberském plavebním kanálu 2011. Jeho nositelem je ve čtrnácté novodobé plavební sezóně folklorní sdružení Libín-S Prachatice spolu se svými partnery:
- Správou Národního parku a Chráněné krajinné oblasti Šumava
- rakouskou organizací cestovního ruchu Tourismusverband Böhmerwald
- obcí Nová Pec
- rakouským spolkem pro hudební setkávání a kulturní spolupráci SUNNSEITN

Projekt je spolufinancován z prostředků grantů:
- Jihočeského kraje a
- města Prachatice

za pomoci sponzorů:
- Lesy České republiky, s.p.
- STRABAG a.s.

Třetí letošní ukázka plavení dříví proběhne opět na Jeleních Vrších již o prázdninách - v neděli 10. července 2011.

Ing. Hynek Hladík
plavební ředitel
CZ-38301 Prachatice
hladik.hynek@iol.cz
www.schw-kan.com