Plavební sezóna na Schwarzenberském plavebním kanálu bude zahájena již v sobotu

TISKOVÁ ZPRÁVA: Plavební sezóna na Schwarzenberském plavebním kanálu bude zahájena 21. května 2011
Již tuto sobotu 21. května 2011 bude na Jeleních Vrších zahájena další plavební sezóna na Schwarzenberském plavebním kanálu. Zahájení plavební sezóny je součástí hranice překračujícího projektu folklorního sdružení
Libín-S Prachatice Šumavský folklorní festival Setkání s tradicí na Schwarzenberském plavebním kanálu 2011.

Co má společného folklor s plavením dříví?
Po Schwarzenberském plavebním kanálu se ze Šumavy plavilo přesně sto let palivové dříví pro císařské hlavní město Vídeň. Polena plula nejprve po severních úbočích Třístoličníku, Plechého, Smrčiny, Sulzbergu a Bärensteinu na povodí Vltavy, v bývalé osadě Růžový Vrch / Rosenhügel v revíru Svatý Tomáš překročila hlavní evropské rozvodí, potom již upravenými potoky Otovský potok a Světlá / Zwettlbach k řece Große Mühl a po ní k jejímu ústí do Dunaje. Zde bylo třeba dřevo před další dopravou na vorech či lodích vytáhnout z vody. Na to bylo potřeba 300 až 350 plavců. Tolik volných dělníků v okolí ale nebylo, proto každý rok do Untermühl chodily skupiny mladých mužů a žen z jižních Čech. Ti pak pracovali každý den velmi tvrdě od pěti ráno do sedmi večer. Ředitel panství Český Krumlov, který řídil i plavení dříví, předpokládal, že čeští plavci večer padnou na lože a budou tvrdě spát až do rána. Byli to ale Češi, navíc smíšené skupiny mladých lidí. Ti po práci vytáhli z domova přinesené housle, citery a v Čechách tehdy ještě obvyklé dudy, večer se hrálo, zpívalo i tancovalo, přestože tanec není tím nejlepším způsobem k odpočinutí unavených údů. Určitě se vyprávěly různé historky a pohádky.
Folklorní sdružení Libín-S Prachatice přivedl k plavebnímu kanálu znovu lidové písničky, hudbu i tanec. Ale také ukázky plavení dříví, tradičních šumavských řemesel a povolání - práce dřevorubců, uhlířů.

V sobotu v pravé poledne zazní troubení na kravský roh. Hned potom se Jelení Vrchy rozezní folklorními písničkami. Hrát, zpívat a tancovat bude folklorní soubor Libín-S Prachatice.
O hodinu později se budou u horního portálu plavebního tunelu na Jeleních Vrších vyprávět pohádky z obou stran Šumavy - vyprávět budou společně Helena Svobodová a Helmut Wittmann.
Ve dvě hodiny odpoledne zazní znovu zvuk kravského rohu, tentokrát pod myslivnou. Helmut Wittmann tak pozve diváky na ukázku plavení dříví.
Plavební ředitel Hynek Hladík přečte potom tento svůj plavební rozkaz:
Plavební rozkaz č.1/2011 k provedení ukázkové plavby dříví
Nařizuji tímto provést ukázkovou plavbu dříví v sobotu dne 21. května 2011 na Jeleních Vrších.
Plavbu nařizuji provést od lesovny na Jeleních Vrších zhruba 50 sáhů za hranicí prvního a druhého úseku po potok Hučice cca 20 sáhů před sáhovým kamenem 34. Splaveno bude zhruba 1/2 sáhu dlouhého a 1/2 sáhu palivového dřeva.
Nařizuji dále, aby se k plavbě dostavil v dostatečném počtu plavební personál s potřebným nářadím.
Nástup personálu bude o druhé hodině po poledni.
Plavebnímu personálu i případným divákům nařizuji, aby se chovali dle mých rozkazů a dbali všech bezpečnostních opatření, aby nedošlo ke ztrátám na životech či úrazům.
Obecní úřady, hostince a hotely v oblasti Schwarzenberského plavebního kanálu žádám o vyvěšení tohoto mého plavebního rozkazu na veřejném místě.
Hynek Hladík, plavební ředitel
Pak již přijde čas na to, aby se polena a klády vydaly na zhruba půl druhého kilometru dlouhou pouť k potoku Hučice. Až se budou diváci vracet znovu na Jelení Vrchy, budou se vyprávět pohádky znovu, tentokrát ve stodole domu č.p. 13 - v expozici o Schwarzenberském plavebním kanálu EXPO KANÁL.

Zahájení plavební sezóny dozní opět tak, jak začalo - lidovými písničkami a tancem folklorního souboru Libín-S Prachatice.
Partnery projektu Šumavský folklorní festival Setkání s tradicí na Schwarzenberském plavebním kanálu 2011 jsou:
- Správa Národního parku a Chráněné krajinné oblasti Šumava;
- obec Nová Pec;
- Tourismusverband Böhmerwald;
- sdružení SUNNSEITN.


Projekt Šumavský folklorní festival Setkání s tradicí na Schwarzenberském plavebním kanálu 2011 spolufinacují:
- Lesy České republiky, s.p.,
- Jihočeský kraj,
- město Prachatice.

Ing. Hynek Hladík
CZ-38301 Prachatice
tel. +420 602272442
e-mail: hladik.hynek@iol.cz
www.schw-kan.com v češtině
www.schw-kan.com/sd_home.html in der deutschen Sprache