Předvánoční posezení Kovářovanu

Členové Jihočeského folklorního souboru Kovářovan se věnují nejen nácviku vystoupení, kterými posléze potěší milovníky lidových písní a tanců při kulturních pořadech, ale také se v průběhu roku schází na společných posezeních.
Jedno z nich, tradiční předvánoční, se uskutečnilo v pátek 16. prosince v kovářovské restauraci Na křižovatce.
Posezení zahájili členové souboru po dvacáté hodině slavnostním přípitkem, vzájemným poděkováním za celoroční práci a poté již následovala večeře a volná zábava. Všichni přítomní také obdrželi drobné upomínky, pohledy kovářovských jesliček a perníčky s přáním k blížícím se vánočním svátkům.

Chceme poděkovat členům Kovářovanu za jejich činnost a všem, kteří jeho činnost podporují za spolupráci v průběhu letošního roku.
Kovářovan, jihočeský folklorní soubor

Klidné a pohodové Vánoce, hodně štěstí a zdraví přejí

manželé Milan a Pavla Škochovi

Jihočeský folklorní soubor Kovářovan
Kovářov 398 55
tel.: 382 594 106, 604 692 062, e-mail: milan.skoch@tiscali.cz
www.kovarovan.cz, www.jfos.cz