Kulturní akce Vlastivědného muzea Dr. Hostaše - prosinec

Kulturní akce Vlastivědného muzea Dr. Hostaše v Klatovech prosinec 2011
Stálá expozice "HISTORIE KLATOVSKA”
2. nadzemní podlaží hlavní budovy muzea
základní vstupné: 30,- Kč a 15,- Kč
hromadné vstupné: 20,- Kč a 12,- Kč

Výstavy v hlavní budově muzea
1. nadzemní podlaží hlavní budovy muzea
- do 31. 12. 2011 "Drobné sakrální stavby a sochařská díla v Klatovech"
schodiště mezi 1. a 2. nadzemním podlažím.
- do 6. 1. 2012 "Chtíc, aby spal..." - Vánoce a závěr roku v Klatovech v letech
1870 - 1970; výstavní sál muzea.
- do 6. 1. 2012 "Chtíc, aby spal..." - veřejné betlémy v Klatovech v současnosti;
přednáškový sál muzea.
- do 6. 1. 2012 "Chtíc, aby spal..." - současné betlémy tvůrců z Klatov a okolí;
vitríny ve vstupní hale muzea.
- do 22. 12. 2011 "Vánoční trh" - nabídne výrobky tradiční rukodělné výroby a lidových řemesel; výstavní sál muzea.

Základní vstupné na výstavy: 20,- Kč a 10,- Kč (pokud není jinak uvedeno)
Hromadné vstupné: 15,- Kč a 8,- Kč
Otevírací doba:
leden - květen úterý - pátek 9.00 - 12.00 a 13.00 - 17.00 hodin
červen - září úterý - neděle 9.00 - 12.00 a 13.00 - 17.00 hodin
říjen, listopad úterý - pátek 9.00 - 12.00 a 13.00 - 17.00 hodin
prosinec úterý - neděle 9.00 - 12.00 a 13.00 - 17.00 hodin (do 22. prosince 2011,
mimořádně otevřeno i v pondělí 19. prosince)
(mimo uvedenou dobu po předchozím objednání).
Tvořivé dílny
6. 12. 2011 "Vánoční ozdoby ze slámy"
13. 12. 2011 "Perníčky zdobené cukrovou polevou"
20. 12. 2011 "Tradiční klatovské vánoční zvykoslovné předměty"
Jedná se o doprovodné akce k vánoční výstavě; suroviny i pomůcky k dispozici na místě;
přednáškový sál muzea; začátek: 17.00 hodin; vstupné: 30,- a 15,- Kč.
Advent v muzeu
3. 12. 2011 "Ukázky výroby různých druhů vánočních ozdob"
4. 12. 2011 "Vánočkový den" a ukázky balení dárků, výroby jmenovek a vánočních přání
10. 12. 2011 "Krajkářský den" (ukázky paličkování v podání členek Krajkářského
klubu Klatovy)
11. 12. 2011 "Vánoční štrúdlování" a ukázky slavnostního prostírání a skládání ubrousků ke slavnostnímu stolování
17. 12. 2011 "Ukázky tvorby betlémů z různých materiálů"
18. 12. 2011 "Vánoční hodování" (ukázky vánočních zvyků a přípravy tradičních pokrmů)
Všechny tyto adventní akce probíhají od 10.00 do 16.00 hodin v přednáškovém sále muzea; vstupné je v rámci zakoupené vstupenky na vánoční výstavu.
Přednášky
2. 12. 2011 "CAMINO DE SANTIAGO" - kilometry v duši nejen za svatým Jakubem.
O cestách všelijakých, o motivaci, příslibu, o hranicích i nekonečnosti putování do španělského Santiaga de Compostela osobitým způsobem povypráví zkušená poutnice Michaela Tetzeli; součástí besedy je poutavá fotoprojekce; přednáškový sál muzea; začátek 19.00 hodin; vstup volný.
9. 12. 2011 "Vánoční duchovní poselství a energie vody" - přednáška Moniky Chomové; účastníci si mohou přinést s sebou občerstvení (jídlo i pití); přednáškový sál muzea; začátek: 18.00 hodin; vstupné: 150,- Kč.
Knihovna - archiv - studovna v hlavní budově muzea
otevřeno každé pondělí a středu: 7.30 - 12.00 a 13.00 - 18.00 hodin
telefon: 376 326 352, 376 326 353, 376 326 362

BAROKNÍ LÉKÁRNA U BÍLÉHO JEDNOROŽCE
Nám. Míru 149, Klatovy I; telefon: 739 235 184, 376 326 362
e-mail: muzeum.klatovy@tiscali.cz; kontaktní osoba: M. Salvová
Otevírací doba:
květen - říjen úterý - neděle 9.00 - 12.00 a 13.00 - 17.00 hodin
(mimo otevírací dobu je možné se domluvit v dostatečném předstihu na vhodném termínu návštěvy s vedením muzea - od 10 osob).
Z provozních a technických důvodů je možné (u skupinových výprav) přijímat na prohlídku této památky skupiny o maximálním počtu 25 návštěvníků!
EXPOZICE LIDOVÉ ARCHITEKTURY V CHANOVICÍCH
Chanovice čp. 133, 341 01 Horažďovice; tel.: 376 323 525, 721 721 908;
e-mail: muzeum.klatovy@tiscali.cz; kontaktní osoba: L. Kodýdek
Záchranný projekt pro ohrožené objekty lidového stavitelství v terénu jihozápadních Čech.
Prezentace dobových forem bydlení, zemědělských činností, podomácké výroby a řemesel na vesnici v období 2. poloviny 18. století až 1. poloviny 20. století.

Otevírací doba:
květen - červen sobota a neděle 10.00 - 12.00 a 13.00 - 17.00 hodin
červenec - srpen úterý - neděle 10.00 - 12.00 a 13.00 - 17.00 hodin
září sobota a neděle 10.00 - 12.00 a 13.00 - 17.00 hodin
(mimo otevírací dobu je návštěva možná na základě předchozí domluvy na tel. č. 721 721 908 - od 10 osob).

Výstava:
25. - 26. 12. 2011 a 1. 1. 2012 "Chanovický betlém" - představení betlému řezaného v životní velikosti; stodola vstupní usedlosti; vždy od 13.00 do 17.00 hodin; vstupné: 20,- a 10,- Kč.
Výzva:
Za účelem realizace nostalgické výstavy předmětů vyrobených doma v období totality hledáme dárce. Jedná se např. o drobnou elektroniku, výrobky z chemlonu, překližky, drátěné závěsy na květináče, svícny, lampičky, samorosty, různé druhy dekoračních předmětů i praktických pomůcek. Vše, co bylo v dané době vytvářeno v rámci lidové tvořivosti. Předměty je možné nosit do klatovského muzea. Výstava je plánovaná na leden a únor 2012. Předem všem velice děkujeme.

Informace
VLASTIVĚDNÉ MUZEUM DR. HOSTAŠE V KLATOVECH
Hostašova 1, 339 01 Klatovy IV
telefon: 376 326 362, 376 316 011, 603 267 600, 737 061 235
e-mail: muzeum.klatovy@tiscali.cz
web: www.muzeum.klatovynet.cz