Tradiční obchůzka Tří králů v Kovářově

Opět po roce se uskutečnila v obci Kovářov 6. ledna tradiční obchůzka Tří králů, se kterou se vydali po jednotlivých staveních členové dětského folklorního souboru Kovářovánek.
Tří králové nejprve v dopoledních hodinách navštívili děti z první, druhé a třetí třídy, svoje koledování představili i v některých třídách druhého stupně a nezapomněli zajít do kuchyně, kde jejich říkání vyslechly také paní kuchařky.
momentky z obchůzky
Další obchůzku prováděli králové Kašpar, Melichar a Baltazar po Kovářově ve večerních hodinách. Přišli se poklonit také Ježíškovi k jesličkám do místního kostela Všech svatých a poté jejich kroky směřovaly do příbytků, kde zaznělo tříkrálové říkání včetně přání k novému roku.
momentky z obchůzky

manželé Milan a Pavla Škochovi
Jihočeský folklorní soubor Kovářovan
Kovářov 398 55
tel.: 382 594 106, 604 692 062, e-mail: milan.skoch@tiscali.cz
www.kovarovan.cz, www.jfos.cz