Barborky navštívily děti v kovářovské škole

Obchůzku "Barborek", lidový zvyk prováděný den před svátkem svaté Barbory (svátek připadá na 4. prosince), měli možnost shlédnout opět po roce děti v kovářovské škole. Jelikož ale 3. prosince bylo pro děti připravené divadelní představení, Barborky svou obchůzku ve škole uskutečnily trošíčku s předstihem a to 2. prosince.
Kovářovánek, dětský foklorní soubor
před školou
Děvčata se dle tradice oblékla do bílého, přes pas uvázala červenou mašli a obličej zahalila závojem s věnečky na hlavě. První zastavení bylo ve třetí třídě, kdy děti přednesly modlitbičku a byly obdarovány sladkým perníkem. Barborky dále zavítaly do první a druhé třídy, kde opět nadělovaly těm, kdo se uměl hezky modlit. Paní kuchařky, ke kterým též Barborky zavítaly, dostaly také dobrotu na zub a stejně jako všichni navštívení vyslechli připravené říkání "My tři Barborky jsme, z daleké krajiny jdeme a dárky vám neseme. Neseme, neseme velice to krásné, kdo se modlit bude, tomu je dáme a kdo nebude, tomu hodně nalupáme ...".
Kovářovánek, dětský foklorní soubor
s druháky

manželé Milan a Pavla Škochovi
Jihočeský folklorní soubor Kovářovan
Kovářov 398 55
tel.: 382 594 106, 604 692 062
e-mail: milan.skoch@tiscali.cz
www.kovarovan.cz, www.jfos.cz