Stolní kalendář Jihočeského folklorního sdružení

Jihočeské folklorní sdružení v rámci výstupů a publicity příhraničního projektu "Za lidovými tradicemi se sousedy" vydalo stolní kalendář, který prezentuje vybrané aktivity uvedeného projektu.
kalendář
Kalendář je tak dalším materiálem, jenž prezentuje dlouhodobou spolupráci JFoS se svým dolnorakouským partnerským sdružením Volkskultur Niederösterreich v oblasti rozvoje lidových tradic.
Spolufinancováno Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj

Milan Škoch
předseda Jihočeského folklorního sdružení
tel.: 382 594 106, 604 692 062
e-mail: milan.skoch@jfos.cz, www.jfos.cz