Model strakonického hradu v Muzeu středního Pootaví Strakonice

Od 2.července 2009 bude ve výstavních prostorách Muzea středního Pootaví Strakonice vystaven model strakonického hradu.
Návštěvníci současně uvidí obrazy a fotografie, zachycující areál hradu a jeho nejbližšího okolí. Slavnostní odhalení se uskuteční 1.července 2009 ve 13 hodin.

Jde o model v měřítku přibližně 1:200 a všechny stavební objekty ukazují, jak vypadal hradní areál na počátku dvacátých let minulého století. Modelář Patrik Proško vytvořil model podle dobové fotografické a kresebné dokumentace z archivu muzea a soukromého sběratele ze Strakonic.

Představený model je prvním krokem, protože muzeum chce pokračovat a trojrozměrnou formou ukázat celé historické centrum Strakonic, jak vypadaly v době před velkými stavebními zásahy. Ty ve dvacátém století negativně poznamenaly především okolí hradu, soutok řek Otava a Volyňka, mlýnský náhon u kostela sv. Markéty nebo starou zástavbu v blízkosti řeky.

za MSP
Markéta Špeciánová
Muzeum středního Pootaví
Zámek 1
386 01 Strakonice
Tel: 383 321 537