Valná hromada Jihočeského folklorního sdružení

V sobotu 8. listopadu 2008 se uskutečnila v krajské kanceláři Jihočeského folklorního sdružení valná hromada.
Tisková zpráva
momentka z jednání valné hromady
momentka z jednání valné hromady
V sobotu 8. listopadu se uskutečnila v krajské kanceláři Jihočeského folklorního sdružení valná hromada. Proto se opět po roce v Kovářově sešli jednotliví zástupci členských souborů JFoS, aby prodiskutovali aktivity uplynulého období a projednali činnost na rok příští.

Na programu jednání byla zpráva o členské základně, činnosti za rok 2007, zpráva o projektu "Vytvoření sítě Jihočeského folklorního sdružení v návaznosti na Dolní Rakousko", dále zpráva o hospodaření a zpráva revizní komise. Valná hromada projednala i činnost sdružení ke konci měsíce října tohoto roku i činnost na rok 2009. Dále byli všichni přítomní seznámeni s připravovaným novým projektem JFoS s názvem "Za lidovými tradicemi se sousedy", se kterým se sdružení opět uchází o zdroje Evropské unie.

V průběhu valné hromady byla i kromě dalšího velice kladně hodnocena spolupráce s Jihočeským krajem, obcí Kovářov, Folklorním sdružením ČR, Národním ústavem lidové kultury ve Strážnici, dolnorakouským partnerem sdružení Volkskultur Niederösterreich, sponzory a zejména spolupráce s jednotlivými soubory, které se aktivně zapojují do činnosti JFoS.

Milan Škoch
předseda Jihočeského folklorního sdružení

398 55, Kovářov 3
e-mail: milan.skoch@jfos.cz
tel.: 382 594 106, 604 692 062
www.jfos.cz