Zhodnocení XI. MFF Písek

Hodnocení festivalu v Písku, 2005
Festival probíhal ve dnech 17. - 21. srpna 2005 pod patronací hejtmana RNDr. Jana Zahradníka a poslance Toma Zajíčka. Byl to již XI.festival a přestože jsme chtěli, aby byl menší než ten loňský, zúčastnilo se jej 19 souborů, z toho 6 dětských, 7 dospělých a 6 zahraničních ( 2x Řecko, Čína, Lotyšsko a Německo).
Mezinárodní folklorní festival Písek
Hosté na letošním festivalu v Písku
Mezinárodní folklorní festival Písek
Organizace festivalu byla kladně hodnocena, žádné větší problémy nenastaly (pouze ze strany účinkujících; soubor Karmazín - neúčast na přijetí u starosty a v průvodu; oba soubory z Řecka - časově nedochvilní, narušení organizace festivalu vlastním programem). Setkání vedoucích souborů a sponzorů se starostou města proběhlo jako vždy slavnostně a mělo důstojný průběh. Účinkovalo celkem 452 osob. Všechna představení navštívil vysoký počet diváků různých věkových kategorií. Přestože loučení s festivalem na městském ostrově narušovaly četné přeháňky, účinkující soubory dokázaly předvést svá připravená vystoupení, za něž je diváci odměnili vřelým potleskem. Festival byl kladně hodnocen i regionálním tiskem, rozhlasem a televizí. Slabší je zájem sponzorů a nedaří se získávat nové /spíše ubývají/.
Doprovodné programy probíhaly v Palackého sadech. Představily se hudební tělesa: Traband, Bechyňská duha, Kvintet Písek a na Havlíčkově náměstí vystoupila skupina Dupeto.

Hodnocení provedl
Černý Miroslav, ředitel festivalu

Mezinárodní folklorní festival Písek
Mezinárodní folklorní festival Písek