Po stopách dudáků na Prácheňsku [ Lidové tradice ]

REŽNÝ Josef
obálka knihy
Po stopách dudáků na Prácheňsku

Kniha Po stopách dudáků na Prácheňsku je naprosto unikátní prací významného strakonického rodáka Josefa Režného. Odráží se v ní jeho celoživotní sběratelské a dokumentační úsilí i citové zaujetí pro svůj region. Jak již název napovídá, hlavním tématem celého díla je určité zmapování dudácké tradice části jižních Čech - Prácheňska.
Čtenáře zaujme již samotný úvod, v němž Josef Režný vzpomíná na své muzikantské začátky, na sběratelskou činnost i na samotné setkávání s lidmi. Následuje část, v níž autor na podkladě historických dokumentů ukazuje, jak Strakonice vlastně přišly ke své dudácké slávě a zda žil nejznámější strakonický dudák Švanda.
Stěžejní téma celé knihy je pak rozděleno do několika základních částí podle subregionů (šumavské Podlesí, Strakonicko, Písecko, Vodňansko a Prachaticko, Vltavotýnsko) ležících v bývalém Prácheňském kraji, proslulém živou dudáckou tradicí. Každá tato část pak obsahuje jednotlivé kapitoly, v nichž jsou zmiňovány dudácké osobnosti daného místa. Nejedná se však o strohý popis jednotlivých dudáků a muzikantských rodů. Čtenář se o daném hudebníkovi dozví řadu zajímavých biografických údajů o jeho dudáckém působení, způsobu hry či jeho nástroji. Autor se nevyhýbá ani líčení různých humorných či osudových událostí, které zaznamenal při svých terénních výzkumech. Při nich se ještě osobně setkal se starými dudáky či jejich potomky, pamětníky a zaznamenal tak řadu údajů, jež by bez jeho mravenčí práce již dávno upadly v zapomnění. V knize se autor opírá také o dostupnou odbornou literaturu a četné prameny, které cituje.
Životními osudy jednotlivých dudáků však kniha nekončí. V jejím závěru se Josefu Režnému podařilo zpracovat podrobný seznam dudáků, jejichž existenci na Prácheňsku zjistil; včetně uvedení soupisu míst, kde se vyskytovaly jména po chalupě "U Dudáků" a "U Švandů". Součástí knihy jsou mapky jednotlivých subregionů.
Opravdu zajímavá je jazyková podoba celé knihy. V jednotlivých kapitolách nechal autor často promlouvat v přímé řeči samotné pamětníky, díky čemuž se mu podařilo zachytit neopakovatelnou atmosféru doby a místa a samozřejmě způsob mluvy lidí, kteří dnes již nežijí. Práce je po této stránce o to cennější, že se autor nevyhýbá ani nářečním výrazům a souslovím, které, pokud již dnes nejsou dnešnímu čtenáři zcela srozumitelné, v poznámkách pod čarou vysvětluje.
Za velmi přínosné lze považovat notové záznamy hry některých dudáků a také písně, které Josef Režný zaznamenal přímo v terénu. Součástí publikace je také CD s originálními archivními zvukovými nahrávkami dudácké hry a písní, ale i vyprávění, které se autorovi podařilo zachytit na Prácheňsku. Celou publikaci dotváří bohatá fotodokumentace a řada obrazových materiálů, které se přímo váží k dané problematice a regionu.
Tato vskutku reprezentativní publikace je na křídě, v barvě, v pevné vazbě, formátu B5.
Kniha Po stopách dudáků na Prácheňsku by měla být jedním z výstupů celoživotní práce a bádání Josefa Režného, který v roce 2004 oslavil již své 80. narozeniny. Muzeum středního Pootaví ji vydalo ke svému 110. výročí založení.
Kniha je v prodeji v Muzeu středního Pootaví. Cena 290 Kč.
PhDr. Ivana Říhová, Mgr. Irena Novotná

SOUVISEJÍCÍ ODKAZY

UMÍSTĚNÍ

Typ záznamu: Lidové tradice
AKTUALIZACE: Luděk Šorm (FOLKLOR.CZ) org. 24, 24.04.2006 v 19:18 hodin