Mistr Jan Hus [ Osobnost ]

Mistr Jan Hus (1371 - 1415)

Je znám jako jeden z největších reformátorů. Narodil se roku 1371 v Husinci u Prachatic. Od roku 1390 studoval na Karlové Univerzitě, kde získal titul bakaláře a později i mistra svobodných umění. Roku 1400 byl vysvěcen na kněze. Kázal v Betlémské kapli na Starém městě. Jako vyhledávaný kazatel měl velký vliv na veřejnost. Stal se kritikem církve, která se odklonila od respektování svého novozákonního vzoru. Byl ovlivněn anglickým reformátorem Johnem Wycliffem. Kázal v českém jazyce, ve kterém napsal i některé své knihy. Také se zasloužil o překlad bible a o vydání Kutnohorského dekretu, jímž zrušil král Václav IV. převahu německých profesorů na Karlově univerzitě. Roku 1409 se Hus stal rektorem Karlovy univerzity. Zpočátku měl podporu českého krále Václava IV. Ten se od něj sice časem odklonil, ale královna zůstala trvale jeho věrnou posluchačkou. Po klatbě, která nad ním byla vynesena, opustil Prahu a uchýlil se ke svým přátelům na Kozí hrádek a potom na hrad Krakovec. Roku 1412 Hus vystoupil proti prodávání odpustků. Dva roky nato odjel na pozvání císaře Zikmunda do Kostnice na koncil, aby zde obhajoval své učení. Dne 6. července 1415 byl upálen jako kacíř. Jeho popel byl hozen do řeky Rýna, aby po něm nezbyla žádná památka. Husova smrt posílila v Čechách reformní hnutí, které pak ve svých důsledcích vyvolalo husitské války.

Hlavní díla:
Knížky o svatokupectví - kritika odpustků (1413)
O církvi (1413)
Výklady víry, Desatera a Páteře - výklad tří základních modliteb křesťanství (1412) (Páteř = Otčenáš)
Postila - poslední česky psané Husovo dílo - soubor traktátů a 59 kázání

Další díla:
České spisy
Dcerka - učí ženy správnému životu
Jádro učení křesťanského
List Vladykovy
Listy přátelům v Čechách (1415)
O sentencích (4 díly)
O šesti bludech - názory na poměr mezi církví a životem
Postila, to jest výklad svatých čtení nedělních (1413)
Život Kristův

UMÍSTĚNÍ

Typ záznamu: Osobnost
AKTUALIZACE: uživatel č. 685 org. 2, 02.03.2005 v 09:17 hodin