Libějovicko-Lomecko [ Krajinná památková zóna ]

Rozhodnutí id č: 1996208
Vyhláška MK č. 208/1996 Sb. ze dne 1.7.1996 o prohlášení území vybraných částí krajinných celků za památkové zóny.
Rok: 1996

UMÍSTĚNÍ

DALŠÍ INFORMACE: http://www.Czech.republic.cz
AKTUALIZACE: Stanislav Bartoň org. 2, 24.08.2004 v 13:40 hodin