Znak a prapor města Strakonice [ Znak a prapor ]

Popis znaku

Strakonice byly městem už před rokem 1308.
Na pečeti užívalo město původně znaku své vrchnosti, Bavorů ze Strakonic (znamení střely kosmo položené).
Znak byl městu udělen asi roku 1525, a to se symboly johanitů, jimž Strakonice po Bavorech náležely. Na levém štítku ve znaku města je buď omylem nebo z výtvarných důvodů znak landštejnské růže, stříbrné na červeném poli, ač žádný z pánů z Landštejna nebyl nikdy v čele johanitského řádu, kde naopak byli páni z Rožmberka, a to právě v době vzniku znaku. Nezachovaly se žádné staré malby znaku, ale pokud máme nějaké doklady barev, udává se důsledně právě stříbrná růže na červeném štítku. I když vlastně co do původu nesprávně, přece však odedávna tradičně náleží tato landštejnská růže do strakonického znaku.

Na modrém štítě je stříbrná kvádrová hradební zeď se dvěma klíčovými střílnami po každé straně uprostřed vystupující brány. Nad branou i na obou částech zdi po stranách je po čtyřech stínkách cimbuří. V otevřené bráně je vytažená zlatá mříž. Nad branou stojí rovněž stříbrná okrouhlá věž se dvojím cimbuřím a dvěma okny nad sebou. Vrcholí červenou střechou valbovou se zlatými makovicemi. Po stranách věže nad hradbou jsou štítky se zlatými šňůrami. Vpravo je na červeném štítku stříbrný kříž, vlevo je na rovněž červeném štítku stříbrná růže se zlatým středem a zelenými lístky kališními.

Popis vlajky

Právo užívat prapor bylo městu uděleno v roce 1992. Prapor odráží historickou roli rodu Bavorů, který vládl městu a panství minimálně od roku 1235 do roku 1402, a řádu johanitů (od 16. století řádu maltézských rytířů), jež byli s městem spjati od roku 1402 až do roku 1925.

List praporu tvoří pokosem dělený list s horním červeným polem s bílým maltézským křížem a dolním žlutým polem s kosmo položenou střelou z městského znaku. Poměr délky k šířce je 3:2.

UMÍSTĚNÍ

DALŠÍ INFORMACE: http://www.mu-st.cz
Typ záznamu: Znak a prapor
AKTUALIZACE: uživatel č. 685 org. 2, 16.08.2004 v 08:55 hodin