Zámeček v Drahonicích [ Zámek ]

Zámeček v Drahonicích, původně majetek Adama knížete Schwarzenberka. Dříve zde byla tvrz, sídlo vladyckého rodu pánů z Drahonic.

V nejstarší kronice Drahonic se píše: "V Drahonicích stávala dříve silně opevněná tvrz, o níž vzadu pojednáno jest; z té zachovala se dosud pevná věž s hlubokým sklepem, která slouží nyní za skladiště kníž. Protivínského piva.

Blízko věže stojí zámek s průčelím na náves. Tento býval snad jindy s věží podzemní chodbou spojen, což tvořilo dosti dobré opevnění. Za zámkem nalézá se knížecí Schwarzenbergský dvůr s rozsáhlými polnostmi.

UMÍSTĚNÍ

Typ záznamu: Zámek
AKTUALIZACE: uživatel č. 685 org. 2, 13.08.2004 v 13:15 hodin