Boží muka [ Boží muka ]

Boží muka v severní části obce, sloupová, čtvercového půdorysu, nad římsou niky, krytá jehlancovou stříškou, zvrcholenou křížkem.
Ve schwarzenberkském archivu v Třeboni byl nalezen nákres vsi Blsko z roku 1711. Na něm jsou patrná boží muka, která jsou přibližně na stejném místě.

UMÍSTĚNÍ

DALŠÍ INFORMACE: http://municipal.cz/bilsko
Typ záznamu: Boží muka
AKTUALIZACE: uživatel č. 685 org. 2, 13.08.2004 v 12:39 hodin